Gå til hoved-indhold

Meddelelser

Ophævelse kogepåbud

Aalborg Kommune ophæver hermed kogeanbefalingen for Grindsted Vandværk – Espelunden, i det udtagne prøver dokumenterer, at drikkevandet er rent for ecoli, coliforme bakterier og kim ved 22°C.
Ledningsstrækningen fra Hammer Bakker Forsyningsselskab til Espelunden må fortsat ikke anvendes til udpumpning af drikkevand til forbrugerne før Aalborg Kommune har modtaget rene prøver, der dokumenterer, at ledningsstrækningen mellem de to vandværker er gennemskyllet tilstrækkeligt og dermed er ren.
Du har oplyst, at der ikke er nogen forbrugere på ledningsstrækningen fra Hammer Bakker Forsyningsselskab til Espelunden.

Kogepåbud

Følgende gader er fritaget for kogepåbud:

Tranevej
Minervavej
Høgevej
Egelykkevej
Ringdrosselvej
Havesangervej
Skovskadevej
Vandstedvej
samt Uggerhalnevej efter nr. 33

Kogevejledning

Kogevejledning – Anbefalinger for anvendelse af forurenet drikkevand
Som en hjælp til forbrugerne er der i nedenstående tekst angivet, i hvilke situationer vandet skal koges. Ved kogning forstås opvarmning af vandet til 100°C i 1 minut. Vandet skal således ”spilkoge”, hvorved de fleste mikroorganismer, bortset fra enkelte virus og sporer, inaktiveres/dræbes. Det er vigtigt, at både temperatur (spilkogning) og tid overholdes.
En effektiv kogning kan ske ved brug af en almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elkedel gives en portion vand to opkog med 2-5 minutters mellemrum.
Vand i kaffe- og temaskiner opnår sjældent en temperatur på 100°C i 1 minut. Vandet kan dog anvendes, såfremt vandet i disse maskiner opvarmes til min. 80 °C, idet den akkumulerede drabseffekt ved opvarmning til - og nedkøling fra - 80 °C svarer til en opvarmning af vandet til 100 °C i 1 minut.
Nedenfor er angivet eksempler på, i hvilke situationer man kan bruge forurenet vand, selvom der er givet kogeanbefalinger. Udgangspunktet er dog, at man ikke skal anvende forurenet vand.
Forsyningen til sygehuse/tandlægeklinikker, institutioner og lignende må vurderes af embedslægen i hvert enkelt tilfælde. Løsningen afhænger af forureningens karakter og de reelle muligheder for forsyning fra nødforsyninger eller tankvogne.
Formål Bemærkninger
Madlavning Det forurenede drikkevand kan bruges til kogning af kartofler, spaghetti o. lign. (hvis vandet ikke afgiver smag, lugt mv. til fødevarerne), idet mikroorganismerne dræbes af kogningen.
Det forurenede drikkevand må ikke anvendes til skylning af salat eller andre rå grøntsager, som skal spises rå. I stedet kan skylningen foretages med kogt vand.
Personlig hygiejne Det forurenede vand vil ofte kunne benyttes til bruse- og karbadning, men man skal være opmærksom på, at børn ikke drikker vandet. Anvendelse af forurenet vand til badning vil afhænge af vandets forureningsgrad.
Forurenet drikkevand må ikke bruges til tandbørstning. Kogt vand kan anvendes. Proteser o. lign. kan ofte renses ved at blive lagt i kogt vand.
Opvask Det forurenede drikkevand er ikke egnet til opvask i hånden, medmindre det har været kogt, idet det forurenede vand kan smitte via hænderne eller via genstande (indirekte kontaktsmitte).
Tøjvask Det forurenede drikkevand kan anvendes til vask og maskinvask.
Rengøring Det forurenede vand kan bruges med almindeligt rengøringsmiddel til gulvvask o.lign., men er ikke egnet til rengøring af køkkenborde, - skabe eller lign, medmindre det har været kogt. Den anvendte rengøringsklud lægges til vask efter brug.
Vanding Grøntsager, der indtages i rå tilstand, må ikke vandes med det forurenede vand.

Vandets hårdhed

Vi bliver ofte spurgt om hårdheden på vort vand. Vi kan oplyse, at hårdheden ligger på 7.
Hvilket er blødt vand.

Venlig hilsen
Bestyrelsen